Nové byty - Košice - Aktuálny stav


finišujemevýhľadyjanuár 201424.10.201315.8.2013
14.6.2013pohľady z bytových domov SO 01  "A"  a  SO 03 "C"pohľad zo Žižkovej ulice13.4.2013 

ukončená hrubá stavba SO 01 - bytový dom A
31.1.2013
15.11.2012


18.10.2012


27.9.2012

Nad zemou...


22.8.2012


3.8.2012

Základová doska


12.7.2012


2.7.2012


26.6.2012


Výkopové práce